Wykaz ważniejszych wydarzeń naukowych w ramach Kolokwium Matematycznego Instytutu Matematyki od 2004 roku

 • 2020

  1 października, Wykład otwarty Riesz Basis Property of Eigenfamilies of Infinitesimal Operators Applications to Evolution Equations, dr Vitaliy Marchenko

  Ogłoszenie

  9 stycznia, Wykład otwarty Wielomianowe równania Pella i krzywe hipereliptyczne, dr hab. Tomasz Jędrzejak

  Ogłoszenie
 • 2019

  16 grudnia, Wykład otwarty On the Extension of Valuation Rings, Josnei Antonio Novacoski

  Ogłoszenie

  24 października, Wykład otwarty On deviations and spreads of meromorphic minimal surfaces, prof. dr hab. Iwan Marczenko

  Ogłoszenie

  16 października, Wykład otwarty Własności Steinhausa w lokalnie zwartych polskich grupach abelowych, dr hab. Eliza Jabłońska

  Ogłoszenie

  10 października, Wykład otwarty Elimination of ramification: Henselian rationality, prof. dr hab. Franz–Viktor Kuhlmann

  Ogłoszenie

  31 maja, Wykład otwarty Generic mathematical structures, prof. Wiesław Kubiś

  Ogłoszenie

  4-5 kwietnia, XV Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  Ogłoszenie

  30 stycznia, Wykład otwarty On a Linnik problem for elliptic curves, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

  Ogłoszenie
 • 2018

  2 października, Wykład otwarty Algorithmic analysis of causal effects, prof. Maciej Liśkiewicz

  Ogłoszenie

  26 września, Wykład otwarty Prime numbers and elliptic curves in cryptology – selected topics, prof. Jacek Pomykała

  Ogłoszenie

  28 czerwca, Wykład otwarty Linear and nonlinear ordinary differential equations, prof. Galina Filipuk

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Ogłoszenie

  21 czerwca, Wykład otwarty Local Uniformization, defect and associated graded rings, prof. Steven Dale Cutkosky

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Ogłoszenie

  10 maja, Wykład otwarty Geometry and dynamics of intersections, prof. Bernard Teissier

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Ogłoszenie

  23 marca, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Program
 • 2017

  18 grudnia, Wykład otwarty Key polynomials, dr Wael Mahboub

  Kolokwium-Matematyczne-18-12-2017-prof.-Mahboub-ver-2.pdf Abstrakt

  23 czerwca, Wykład otwarty Functional equations on double coset hypergroups, dr Żywilla Fechner

  2017-czerweic-23-dr-Żywilla-Fechner.pdf Abstrakt

  23 czerwca, Wykład otwarty Functional inequalities for mappings between rings, dr hab. Włodzimierz Fechner

  2017-czerwiec-23-dr-hab.-Włodzimierz-Fechner.pdf Abstrakt

  13 czerwca, Wykład otwarty What stable functors can do for you., prof. Alex Martsinkovsky

  2017-13-czerwca-prof.-Alex-Marcinkovsky.pdf Abstrakt

  13 czerwca, Wykład otwarty Spherelike modules, prof. David Ploog

  2017-czerwca-13-prof-David-Ploog.pdf Abstrakt

  10 kwietnia, Wykład otwarty Applications of mutations in the derived categories of weighted projective lines to Lie and quantum algebras, dr Shiquan Ruan

  2017-10-kwietnia-dr-Ruan.pdf Abstrakt

  6 kwietnia, Wykład otwarty On the choice filter problem, dr René Bartsch

  2017-6-kwietnia-dr-Bartsch.pdf Abstrakt

  31 marca, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Program
 • 2016

  12 maja, Wykład otwarty From the Newton algorithm over Hensel’s lemma to a framework for fixed point theorems, prof. Franz-Viktor Kuhlmann

  2016-MAJA-12-prof.-F.-Kuhlmann.pdf Abstrakt

  8 kwietnia, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2016-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Program
 • 2015

  27 listopada, Wykład otwarty Bloki konforemne – teoria i zastosowania, dr M. Piątek

  2015-listopad-27-dr-M.-Piatek.pdf Abstrakt

  6 listopada, Wieczór wspomnień poświęcony profesorowi R. Leśniewiczowi i docentowi L. Bieszk

  wieczór-wspomnień-6-listopad-2015.pdf Plan

  27 maja, Wykład otwarty Preprojective algebras – revisited, prof. H. Lenzing

  2015-maj-27-prof.-H.-Lenzing.pdf Abstrakt

  7 maja, Wykład otwarty Noncommutative real elliptic curves, prof. D. Kussin

  2015-maj-7-prof.-D.-Kussin.pdf Abstrakt

  24 kwietnia, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2015-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2014

  22 grudnia, Wykład otwarty Pseudodifferentian operators with non-regular symbols and their applications, prof. Y. Karlovich

  2014-prof.-Y.-Karlovich-2014.pdf Abstrakt

  26 listopada, Wykład otwarty Canonical structure of General Relativity Theory. Remarks on gravitational energy, prof. J. Kijowski

  2016-MAJA-12-prof.-F.-Kuhlmann.pdf Abstrakt

  29 października, Wykład otwarty Geometria Warkoczy i Węzłów, prof. J. Kędra

  2014-prof.-J.-Kędra.pdf Abstrakt

  4 kwietnia, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2014-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2013

  5 grudnia, Wykład otwarty An introduction to the Langlands program via tori, prof. Ernst-Wilhelm Zink

  2013-prof.-Ernst-Wilhelm-Zink.pdf Abstrakt

  22 marca, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2013-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2012

  14 grudnia, Kolokwium Matematyczne połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Janusza Gareckiego

  2012-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne-z-jubileuszem-prof.-J.-Gareckiego.pdf Plan

  16 listopada, Wykład otwarty Non-Archimedean analytic geometry, prof. Vladimir Berkovich

  2012-prof.-V.-Berkovich.pdf Abstrakt

  14 września, Wykład otwarty Teoria Liouville’a, parametry dodatkowe i uniformizacja nakłutych sfer, dr M. Piątek

  2012-dr-M.-Piatek.pdf Abstrakt

  13 czerwca, Wykład otwarty Abelian varieties with complex multiplication and their first truncated Barsotti-Tate group schemes, prof. Alexey Zaytsev

  2012-czerwiec-13-prof.-A.-Zaytsev.pdf Abstrakt

  11 czerwca, Wykład otwarty Existence and constructions of curves over finite fields with many rational points, prof. Alexey Zaytsev

  2012-czerwiec-11-prof.-A.-Zaytsev.pdf Abstrakt

  17 kwietnia, Wykład otwarty Nietorsyjne elementy w grupach homotopii przestrzeni dyfeomorfizmów, prof. Wojciech Dorabiała

  2012-prof.-W.-Dorabiała.pdf Abstrakt

  16 marca, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2012-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2011

  9 grudnia, Wykład otwarty Arithmetic and Analytic Structures on Algebraic Surfaces and the Rank part of the BSD Conjecture, prof. Ivan Fesenko

  2011-prof.-I.-Fesenko.pdf Abstrakt

  23 listopada, Wykład otwarty Quantum Informatics: Problems and Mathematical Grounds, prof. Grygoriy Zholtkevych

  2011-prof.-G.-Zholtkevych.pdf Abstrakt

  25 października, Uroczyste Seminarium z okazji jubileuszu 70 – lecia urodzin profesora Valerija Korobova

  2011-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne-z-jubileusz-prof.-V.-Korobov.pdf Plan

  3 października, Wykład otwarty O układach dynamicznych Turinga i problemie Atiyaha, dr Łukasz Grabowski

  2011-dr-Ł.-Grabowski.pdf Abstrakt

  1 czerwca, Wykład otwarty On the Equation x2+y3+z5=0, prof. Helmut Lenzing

  2011-prof.-H.-Lenzing.pdf Abstrakt

  15 kwietnia, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2011-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan

  20 stycznia, Wykład otwarty Modularność n-wymiarowych reprezentacji Galois, prof. Krzysztof Kłosin

  2011-prof.-K.-Kłosin.pdf Abstrakt
 • 2010

  11 listopada, Wykład otwarty Kosmologia w ramach geometrii Riemanna-Cartana, prof. Albert Minkiewicz

  2010-prof.-Minkiewicz.pdf Abstrakt

  4 czerwca, Wykład otwarty Values of p-adic Rankin L-series and algebraic cycles, prof. Massimo Bertolini

  2010-prof.-Massimo-Bertolini.pdf Abstrakt

  18 maja, Matematyka królowa nauk – sesja zorganizowana z okazji obchodów 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego

  Matematyka-Królow-Nauk-sesja-zorganizowana-z-okazji-obchodów-25-lecia-Uniwersytetu-Szczecińskiego.pdf Plan

  13 maja, Wykład otwarty Konforemne tensory Yano-Killinga w grawitacji, prof. Jacek Jezierski

  2010-prof.-J.-Jezierski.pdf Abstrakt

  16 kwietnia, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2010-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan

  16 marca, Wykład otwarty O silnym warunku Łuzina, dr Piotr Sworowski

  2010-P.-Sworowski-i-T.-Swarowska.pdf Abstrakt

  16 marca, Wykład otwarty On uniqueness of representation of a function by series or integrals, dr Tatiana Sworowska

  2010-P.-Sworowski-i-T.-Swarowska.pdf Abstrakt
 • 2009

  26 listopada, Wykład otwarty Alternative Gravitational Theories, prof. Rainer Schimming

  2009-prof.-R.-Schimming.pdf Abstrakt

  5 listopada, Wykład otwarty Approximation Duality and Stability, prof. Alex Martsinkovsky

  2009-prof.-A.-Martsinkowsky.pdf Abstrakt

  21 maja, Wykład otwarty Teoria Hopf-Galois w kategoriach monoidalnych, dr Tomasz Maszczyk

  2009-dr-T.-Maszczyk.pdf Abstrakt

  23 kwietnia, Wykład otwarty Podziały przestrzeni na kostki jednostkowe, prof. Krzysztof Przesławski

  2009-prof.-K.-Przesławski.pdf Abstrakt

  16 kwietnia, Wykład otwarty Algebra nad ciałem o jednym elemencie, prof. dr hab. Stanisław Betley

  2009-prof.-S.-Betley.pdf Abstrakt

  2 kwietnia, Wykład otwarty Układy dynamiczne i sterowalne a geometria nawiasu Liego, prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk

  2009-prof-B.-Jakubczyk.pdf Abstrakt

  12 marca, Wykład otwarty On control problem with systems with delays, prof. Rabah Rabah

  2009-prof.-R.-Rabah.pdf Abstrakt

  12 lutego, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Ryszarda Leśniewicza

  2009-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2008

  5 grudnia, Wykład otwarty Punkty i krzywe wymierne na powierzchniach eliptycznych, dr Maciej Ulas

  2008-grudzień-5-dr-M.-Ulas.pdf Abstrakt

  4 grudnia, Wykład otwarty Konstrukcja punktów wymiernych na krzywych hipereliptycznych nad ciałami skończonymi, dr Maciej Ulas

  2008-grudzień-4-dr-M.-Ulas.pdf Abstrakt

  27 listopada, Wykład otwarty O problemie ω*- pierwotnej, dr Stanisław Kowalczyk

  2008-dr-S.-Kowalczyk.pdf Abstrakt

  4 kwietnia, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2008-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2007

  16 pazdziernika, Wykład otwarty Dowod hipotezy Serre’a o modularnosci, prof. Andrzej Dąbrowski

  30 marca, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2007-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2006

  9 maja, Wykład otwarty Dowód hipotezy Sato-Tate’a, prof. Andrzej Dąbrowski,

  25 kwietnia, Wykład otwarty O własnościach geometryczny przestrzeni Calderóna – Łozanowskiego, dr Agata Narloch,

  11 kwietnia, Wykład otwarty Krótki kurs konstrukcji bilardów hiperbolicznych, prof. Maciej P. Wojtkowski,

  17-18 marca, Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

  2006-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan

  16 lutego, Wykład otwarty Reprezentacje l-adyczne stowarzyszone z rozmaitościami abelowymi, prof. Piotr Krasoń,

  2 lutego, Wykład otwarty Sterowalność układów liniowych i nieliniowych, prof. Valerij Korobov,

  26 stycznia, Wykład otwarty Nowa reprezentacja całki Stieltjesa za pomocą całki Riemanna, prof. Valentin Tcherniatin,

 • 2005

  23 – 24 września Ogólnopolska Konferencja Matematyczna Pół wieku matematyki w Szczecinie, z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

  2005-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Plan
 • 2004

  26 lutego, Wykład otwarty 10 rocznica dowodu Wielkiego Twierdzenia Fermata, prof. Andrzej Dąbrowski Sesja Naukowa z okazji 75 urodzin dr S. Fudalego