Katarzyna Łapińska

Telefon: 91 444 15 19

E-mail: katarzyna.lapinska@usz.edu.pl