Granty realizowane:

2018 – 2021 GRANT NCN – DFG 2016/23/G/ST1/04280, BEETHOVEN 2, “Zeta funkcje grup i układów dynamicznych”, projekt zespołowy: A. Felshtyn (kier.), M. Ziętek, B. Klopsch(kier.), Ch. Voll;

2017 – 2020 GRANT NCN 2017/25/B/ST1/01892, OPUS 13 Algebraiczne metody w problemie aproksymacji nieliniowych układów sterowalnych, Grigorij Sklyar (kier.)

2017 – 2020 GRANT NCN 2017/25/B/ST1/01815, OPUS 13 Otwarte problemy teorii waluacji w charakterystyce dodatnie, Franz-Viktor Kuhlmann (kier.)

Granty zrealizowane:

2011 – 2014 GRANT NCN 2011/01/D/ST1/O5873 Odchylenia i funkcje asymptotyczne funkcji całkowitych i meromorficznych, projekt indywidualny, kier. E. Ciechanowicz;

2011 – 2014 GRANT NCN DEC-2011/01/B/ST1/06469 Zastosowanie stabilnych kategorii wiązek wektorowych do teorii reprezentacji algebr, kier. H. Meltzer;

2009 – 2013 GRANT NCN N N514 238438 Sterowalność, stabilizacja i synteza sterowań dla wybranych klas układów o rozłożonych parametrach: układów wibracyjnych, z opóźnieniem oraz całkowo-różniczkowych, projekt zespołowy: V. I. Korobov, P. Polak, G. M. Sklyar (kier.), K. Sklyar, G. Szkibiel, J. Woźniak;

2008 – 2010 GRANT NN202 191234 Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie, projekt zespołowy: M. Dąbrowski (kier.), J. Garecki;

2007 – 2009 GRANT N N201 1739 33 Reprezentacje Galois, rozmaitości abelowe i K-teoria algebraiczna, projekt zespołowy: G. Banaszak (kier.), W. Gajda, P. Krasoń;

2005 – 2007 GRANT 1P03B 04329 Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie, projekt zespołowy: M. Dąbrowski (kier.), J. Garecki;

2004 – 2007 GRANT 2P03A 00727 Moduły nierozkładalne nad algebrami kanonicznymi, projekt indywidualny, kier. H. Meltzer;

2004 – 2006 GRANT 2P03A 02727 Reprezentacje l-adyczne i rozmaitości abelowe, projekt zespołowy: G. Banaszak (kier.), W. Gajda, P. Krasoń;

2004 – 2006 GRANT 1P03A 01127 Geometria i operatory w pewnych klasach przestrzeni Banacha, projekt zespołowy: H. Hudzik (kier.), A. Narloch, L. Szymaszkiewicz;

2004 – 2006 GRANT 2P03A 02327 Grupy dyfeomorfizmów i ich przestrzenie klasyfikujące, projekt indywidualny, kier. J. Kędra;

2002 – 2004 GRANT 2P03A 04822 Reprezentacje l-adyczne i K-teoria, projekt zespołowy: G. Banaszak (kier.), W. Gajda, P. Krasoń;

2002 – 2003 GRANT Arytmetyka na pewnych rodzinach krzywych eliptycznych, projekt promotorski dla doktorantki M. Wieczorek (promotor A. Dąbrowski);

2001 – 2003 GRANT 2P0 3A 01720 Klasy charakterystyczne rozwółknień symplektycznych, projekt indywidualny, kier. J. Kędra;

2001-2003 GRANT Metody analityczne i algebraiczne w teorii sterowań, projekt indywidualny, kier. G. M. Sklyar;

2000 – 2001 GRANT 2P03A 02318 Zera i wartości specjalne L-funkcji automorficznych, projekt zespołowy: A. Dąbrowski, J. Pomykała (kier.);

1999 – 2001 GRANT 2P03A 02317 Algebraiczna K-teoria i kohomologia Galois, projekt zespołowy: G. Banaszak (kier.), W. Gajda, P. Krasoń;

1998 – 2001 GRANT Własności homotopijne asferycznych rozmaitości symplektycznych, projekt promotorski dla J. Kędra (kier. A. Tralle);

1997 – 1998 GRANT 2P03A 03812 p-adyczne L-funkcje form modularnych, projekt indywidualny, kier. A. Dąbrowski;

1997 – 1998 GRANT 2P03A 00511 Algebraiczna K-teoria ciał liczbowych i krzywych, projekt zespołowy: G. Banaszak (kier.), W. Gajda, P. Krasoń;

1994 – 1995 GRANT Infra-semi-jednostki wielowartościowe i L-moduły Banacha funkcjonalne, projekt indywidualny, kier. H. T. Nguyen;