W Instytucie Matematyki odbywają się następujące seminaria:

 • Geometria Diofantyczna

  opis:

  Seminarium jest częściowo szkoleniowe (analityczne metody w geometrii diofantycznej, p-adyczne L-funkcje), ale są też omawiane wyniki własne oraz nowe wyniki z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej (dowod hipotezy Serre’a, zastosowanie krzywych eliptycznych i form modularnych do równań typu Fermata, itp.). Seminarium istnieje od roku akademickiego 1998/1999.

  tematyka:

  arytmetyka rozmaitości algebraicznych, L-funkcje form automorficznych, teoria Iwasawy.

  miejsce i termin spotkań:

  Wydział Matematyczno-Fizyczny

  sala 205A, wtorki 12:00 – 15:00,

  organizator:

  A. Dąbrowski,

 • Klasyczna Analiza Rzeczywista

  opis:

  Seminarium jest częściowo szkoleniowe (miary Hausdorffa, teoria zbiorów analitycznych i inne pozakursowe działy teorii funkcji rzeczywistych). Seminarium istnieje od roku akademickiego 2011/2012.

  tematyka:

  klasyfikacja topologiczna zbiorów podsum szeregów, arytmetyka zbiorów Cantora.

  miejsce i termin spotkań:

  Wydział Matematyczno-Fizyczny

  sala 210, wtorki 16:30 – 19:00

  organizator:

  F. Prus-Wiśniowski ,

 • Seminarium Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej

  opis:

  Seminarium powstało w 1995 roku z inicjatywy G. Banaszaka (UAM w Poznaniu), W. Gajdy (UAM w Poznaniu) oraz P. Krasonia (US w Szczecinie). Od roku 2014 organizowane jest przez G. Banaszaka i P. Krasonia, odbywa się zarówno w Szczecinie oraz Poznaniu.

  tematyka:

  arytmetyczna geometria algebraiczna

  organizatorzy:

  G. Banaszak (UAM Poznań), P. Krasoń (US Szczecin)

  Strona seminarium:

  http://piotrkrasonmath.com/semaag.html

 • Seminarium Zakładu Sterowania i Optymalizacji

  opis:

  Seminarium istnieje od roku akademickiego 2003/2004.

  tematyka:

  Współczesne problemy i zagadnienia teorii sterowania i optymalizacji wybranych układów różniczkowych: nieliniowych, o rozłożonych parametrach, całkowo-różniczkowych, z opóźnieniem, i innych.

  miejsce i termin spotkań:

  Wydział Matematyczno-Fizyczny

  sala 210, wtorki 14:30 – 16:30

  organizator:

  G. Sklyar