• Tematyka badań naukowych w Instytucie Matematyki

 • Algebra Rzeczywista, Teoria Waluacji i ich Zastosowania

  Zagadnienia:

  • przestrzenie punktów waluacyjnych,
  • teoria modeli ciał z waluacją,
  • teoria osobliwości,
  • teoria punktu stałego

  Główny reprezentant:

 • Algebraiczna K-teoria i Arytmetyczna Geometria Algebraiczna

  Zagadnienia:

  • specjalne elementy w K-teorii ciał liczbowych i krzywych,
  • arytmetyka rozmaitości abelowych,
  • reprezentacje Galois

  Główny reprezentant:

 • Analiza Nieliniowa

  Zagadnienia:

  • moduły Banacha,
  • nieliniowe równania Hammersteina i zagadnienia eliptyczne,
  • CM-selektory dla multifunkcji,
  • rachunek wariacyjny w przestrzeniach Sobolewa i Orlicza-Sobolewa

  Główny reprezentant:

 • Analiza Zespolona

  Zagadnienia:

  • wzrost funkcji całkowitych, meromorficznych, holomorficznych i subharmonicznych,
  • badanie powierzchni minimalnych za pomocą funkcji subharmonicznych

  Główny reprezentant:

 • Analiza Rzeczywista

  Zagadnienia:

  • klasy funkcji o skończonym uogólnionym wahaniu,
  • zbiory podsum szeregów,
  • arytmetyka zbiorów Cantora

  Główny reprezentant:

 • Reprezentacje Algebr

  Zagadnienia:

  • klasyfikacja modułów nierozkładalnych dla algebr skończenie wymiarowych,
  • badanie związków między wiązkami wektorowymi i snopami koherentnymi nad pewnymi rozmaitościami oraz modułami nad odpowiednimi algebrami skończenie wymiarowymi,
  • badanie snopów i kompleksów odwracalnych nad pewnymi prostymi rzutowymi ważonymi,
  • opis modułów nierozkładalnych nad algebrami kanonicznymi

  Główny reprezentant:

 • Równania Fizyki Matematycznej

  Zagadnienia:

  • matematyczna teoria względności,
  • geometryczne metody w fizyce,
  • kosmologia teoretyczna

  Główny reprezentant:

 • Teoria Liczb i Arytmetyczna Geometria Algebraiczna

  Zagadnienia:

  • wartości specjalne L-funkcji w punktach całkowitych,
  • p-adyczne L-funkcje form automorficznych,
  • teoria Iwasawy,
  • arytmetyka rozmaitości abelowych,
  • zastosowanie form modularnych i krzywych eliptycznych do równań diofantycznych typu Fermata.

  Główny reprezentant:

 • Teoria Sterowania

  Zagadnienia:

  • stabilność i stabilizowalność układów,
  • klasyczny problem momentów i sterowania czasowo-optymalnego,
  • metody algebraiczne w teorii sterowań

  Główny reprezentant:

 • Topologia Algebraiczna i Geometria Symplektyczna

  Zagadnienia:

  • grupy dyfeomorfizmów rozmaitości (topologia, geometria i algebra),
  • topologia rozmaitości i rozwłóknień symplektycznych

  Główny reprezentant:

 • Układy Dynamiczne

  Zagadnienia:

  • dynamiczne zeta funkcje i teoria Nielsena,
  • torsja Reidemeistera,
  • układy Morse-Smale’a,
  • teoria homologii Floera,
  • teoria Burnside’a-Frobeniusa

  Główny reprezentant:

Powyższe grupy tematyczne posiadają udokumentowany dorobek. Są one perspektywistyczne, o czym świadczy znacząca ilość artykułów opublikowanych (bądź przyjętych do druku) w renomowanych czasopismach matematycznych.

Pracownicy opublikowali znaczącą ilość (ponad 800) artykułów, z czego większość w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, oraz wygłosili ponad 400 komunikatów i odczytów naukowych na konferencjach i w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.