Pracownicy Instytutu Matematyki współorganizowali poniższe konferencje:

WORKSHOP on „VALUATIONS ON RATIONAL FUNCTION FIELDS, Szczecin, 7-13 maja 2018, organizatorzy Katarzyna i Franz-Viktor Kuhlmann

International conference Algebraic K-theory and Arithmetic, Centrum Banacha, Będlewo, 20- 26 sierpnia 2017, P. Krasoń członek komitetu naukowego i organizacyjnego, strona konferencji.

International conference Fourth International Workshop on Zeta Functions in Algebra and Geometry, Uniwersytet Bielefeld (Niemcy), 29 maja – 02 czerwca 2017, A. Felshtyn członek komitetu naukowego, strona konferencji.

THE TWENTIETH COLLOQUIUMFEST, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 19-22 maja 2017, organizatorzy: Franz-Viktor Kuhlmann, Katarzyna Kuhlmann.

LECTURES ON IWASAWA THEORY OF ELLIPTIC CURVES by John Coates (Cambridge), 21-23 marca 2017, organizator: A. Dąbrowski, Plan wykładów.

Deutsche Mathematiker Vereinigung – Polskie Towarzystwo Matematyczne Joint Meeting. Thematic session “Topological Fixed Point Theory and Related Topics”, 17-20 września 2014, Poznań, A. Felshtyn członek komitetu naukowego i organizacyjnego, informacja.

Konferencja Kryptografia i bezpieczeństwo informacji, Warszawa, 5-6 czerwca 2014, A. Dąbrowski członek komitetu naukowego.

International conference Complex Analysis and Related Topics, Lwów (Ukraina), 23-28 września 2013, I. Marchenko członek komitetu programowego, strona konferencji.

International conference Algebraic K-theory and Arithmetic, Centrum Banach, Będlewo, 22-28 lipca 2012, P. Krasoń członek komitetu naukowego i organizacyjnego, strona konferencji.

Israeli -Polish Mathematical Meeting Arithmetic Algebraic Geometry, 12-15 września 2011, Łódź, P. Krasoń członek komitetu naukowego i organizacyjnego, informacja.

International conference Arithmetic Algebraic Geometry 3-7 września 2007, Poznań, P. Krasoń członek komitetu naukowego i organizacyjnego, strona conferencji.

Meetings & Conferences of the AMS Arithmetic Algebraic Geometry, 31 lipca -3 sierpnia 2007, Warszawa, P. Krasoń członek komitetu naukowego i organizacyjnego, informacja.

Classical and modular approaches to exponential Diophantine equations, Max-Planck-Institut fuer Mathematik, Bonn, 13-14 lutego 2007. Organizatorzy: A. Dąbrowski i P. Moree (MPIM, Bonn).

ASPEKTY GEOMETRII NIEPRZEMIENNEJ, Szczecin, 5-15 czerwca 2002, organizator: A. Dąbrowski, strona konferencji.

Conference on Algebraic K-theory, 4-8 września 1995, Poznań, P. Krasoń członek komitetu naukowego i organizacyjnego.