Głównym kierunkiem studiów obsługiwanym przez pracowników Instytutu Matematyki US jest Matematyka

Więcej informacji związanych ze studiami I i II stopnia można znaleźć na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Więcej informacji: Szkoła doktorska oraz strona Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W razie pytań związanych ze studiami na kierunku Matematyka należy kontaktować się z Panią Katarzyną Łapińską (Sekcja ds. Studenckich) telefon: 91 444 15 19, e-mail: katarzyna.lapinska@usz.edu.pl.