opis:

logo-kolo-naukowe-dydaktykowKoło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki zostało reaktywowane w roku 2003. W latach 1974 – 1985 funkcjonowało pod nazwą: Koło Młodych Dydaktyków WSP w Szczecinie. Koło organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe Dydaktyków matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” w Pobierowie, konkurs wiedzy matematycznej nie objętej programem nauczania WEKTOR oraz – od roku 2010 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie. Członkowie koła biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Współpracują ze szkołami wszystkich poziomów nauczania, przygotowują publikacje naukowe i dydaktyczne. Od roku 2011 Koło prowadzi działalność wydawniczą (najważniejsze publikacje książkowe: Kultura matematyczna dla nauczycieli – 2011, Poznawcza sieć matematycznego myślenia – 2012, O fotografii w nauczaniu matematyki. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów. – 2013)

opiekun:

e-mail: