opis:

Głównym celem działalności Koła Naukowego Matematyków jest rozszerzanie wiedzy matematycznej ukierunkowane na perspektywę przyszłej pracy naukowej. Mniej głównym celem jest budowanie i wzmacnianie nieformalnych więzi pomiędzy ludźmi cieszącymi się poznawaniem matematyki. Członkowie Koła, na prawie cotygodniowych spotkaniach zapoznają się z tematyką, rzadziej poruszaną w trakcie studiów, a stanowiącą uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach. Nasze Koło współpracuje także ze szkołami z regionu. Ważnym corocznym wydarzeniem w funkcjonowaniu Koła jest organizacja Międzyuczelnianego Obozu Naukowego “Wisełka”, który odbywa się tradycyjnie we wrześniu.”

opiekunowie:

e-mail: