Dyrektor

prof. dr hab. n. mat. dr hab. inż. Piotr Krasoń

PK

Wicedyrektor

dr Małgorzata Wieczorek

Małgorzata-Wieczorek

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej

dr hab. Tomasz Jędrzejak, prof. US

TJ

Przewodniczacy Rady Naukowej Instytutu Matematyki

dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US

FPW