Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski prof. US

Członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
dr hab. Aleksander Felshtyn prof. US
prof. dr hab. n. mat. dr hab. inż. Piotr Krasoń
prof. dr hab. Franz Viktor Kuhlmann
prof. dr hab. Iwan Marczenko
dr Ewa Ciechanowicz
dr Dawid Kędzierski
dr Arkadiusz Misztela
vacat
vacat
vacat