• Studia III°

 • Opis

  Czas trwania: 4 lata, obejmują 8 semestrów.

  W trakcie studiów doktorant powinien zaliczyć przewidziane w programie studiów wykłady i seminaria oraz przygotować i obronić pracę doktorską. Program studiów związany jest z tematyką uprawianą w Instytucie Matematyki i obejmuje:

  • Algebrę,
  • Teorie liczb,
  • Geometrie arytmetyczna,
  • Równania różniczkowe,
  • Sterowanie optymalne,
  • Układy dynamiczne,
  • Fizykę matematyczną,
  • Topologię symplektyczną,
  • Analizę zespoloną,
  • Analizę rzeczywistą,
  • Analizę nieliniową.
  • Teorie waluacji.
 • Plany studiów i sylabusy

  Programy kształcenia, plany studiów oraz sylabusy dostępne są w systemie EGERIA, link poniżej: